PC-JUC/DEV program pro OSVČ na vedení daňové a mzdové evidence

Tiskopisy 2011

Formuláře .HTM lze otevřít v každém internetovém prohlížeči.
Pro práci s formuláři .DOC, .DOT a .RTF je třeba mít nainstalovaný program Microsoft Word (součást Microsoft Office) nebo textový procesor Writer (součást OpenOffice.org).
Pro práci s formuláři .XLS je třeba mít nainstalovaný program Microsoft Excel (součást Microsoft Office) nebo tabulkový kalkulátor Calc (součást OpenOffice.org).
Pro práci s formuláři .PDF je třeba mít nainstalovaný program Adobe Reader.
Pro práci s formuláři .ZFO je třeba mít nainstalovaný program Software602 Form Filler.

1. Daň z příjmů fyzických osob - OSVČ
2. Daň z příjmů fyzických osob - zaměstnavatel
3. Daň z přidané hodnoty
4. Daň silniční
5. Daň z nemovitostí
6. Sociální pojištění - OSVČ
7. Sociální pojištění - zaměstnavatel
8. Zdravotní pojištění - OSVČ
9. Zdravotní pojištění - zaměstnavatel